Pszenżyto ozime

Kwalifikowany Materiał Siewny » Pszenżyto ozime

 

Atletico

 • Odmiana krótkosłoma o bardzo dobrej odporności na wyleganie,
 • Wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach klimatyczno-glebowych,
 • Charakteryzuje się wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na większość chorób, szczególnie na rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego oraz fuzariozę kłosa,
 • Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości (5 w skali 9 stopniowej)
 • Ziarno grube i bardzo dobrze wyrównane,
 • Odmiana typowo paszowa o podwyższonej zawartości białka,
 • Atletico wykazuje dużą odporność na porastanie w kłosie,
 • Wysiew 160-180 kg/ha, obsada 350-380 ziaren/m2.


Alekto

 • Jedna z najnowszych odmian półkarłowych zarejestrowanych w Polsce w 2008 roku,
 • Wyróżnia się wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo -klimatycznych,
 • Posiada dobrą odporność na choroby: mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz fuzariozę kłosa,
 • Jest obok Grenado jedną z najkrótszych odmian wśród pszenżyta zarejestrowaną w Polsce,
 • Średnio wczesny terminem kłoszenia i dojrzewania,
 • Posiada wysoką zawartość białka, co sprawia, że Alekto jest szczególnie przydatne w żywieniu zwierząt.
 • Jest odmianą dobrze krzewiąca się, wysiew 150-170kg/ha, obsada 340-370 ziaren/m2.Baltiko

 

 • Odmiana o skróconym źdźble i bardzo dobrej plenności,
 • Baltiko charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby, a szczególnie na mączniaka, choroby podstawy źdźbła, fuzariozę kłosa i rynchosporiozę.
 • Posiada dobrą mrozoodporność oraz bardzo dobrą odporność na wyleganie,
 • Jedno z najkrótszych pszenżyt w Polsce
 • Ziarno średniej wielkości, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o dużej gęstości w stanie zsypnym i podwyższonej zawartości białka,
 • Odmianę cechuje bardzo wysoka zawartość skrobi, co sprawia że jest przydatna do produkcji spirytusu.


Borwo

 • Odmiana pastewna typu półkarłowego,
 • Termin kłoszenia i dojrzewania średni, ,
 • Bardzo dobra odporność na wyleganie, rośliny średniej wysokości,
 • Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe,
 • Wysoka mrozoodporność,
 • Bardzo dobrze toleruje obniżoną normę wysiewu,
 • Ilość wysiewu 150 - 160 kg/ha, obsada 350-380 ziaren/m2.


Fredro

 • Pszenżyto o tradycyjnej długości źdźbła,
 • Odmiana bardzo wczesna, zalecana do uprawy na gleby słabe i bardzo słabe,
 • Odmiana odznaczająca się bardzo dobrą zimnotrwałością,
 • Posiada podwyższoną zawartość białka w ziarnie,
 • Ziarno grube, dobrze wyrównane,
 • Fredro cechuje się dobrą odpornością na choroby podstawy źdźbła, na  rdzę brunatną i fuzariozę kłosów,
 • Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie,
 • Ilość wysiewu 160 - 180 kg/ha, obsada 350-380 ziaren/m2.


Grenado

 • Wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych,
 • Termin kłoszenia i dojrzewania średnio wczesny,
 • Odmiana typu półkarłowego, posiada bardzo dobrą odporność na  wyleganie,
 • Charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością (5,5 w skali 9 stopniowej),
 • Odmiana o dużej odporności na zakwaszenie gleby, może być uprawiana na  glebach słabych,
 • Charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego,
 • wysokość roślin 89 cm,
 • Ilość wysiewu 150-160kg/ha, obsada 350-380 ziaren/m2.Borowiak

 • Rok rejestracji 2011,
 • Bardzo dobra odporność na wyleganie,
 • Wysoka odporność na choroby grzybowe,
 • Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania,
 • Odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby,
 • Odmiana o tradycyjnej długości słomy (110cm) i pięknym długim kłosie,
 • Pszenżyto o wysokiej masie 1000 ziaren,
 • Ilość wysiewu 160 - 180 kg/ha, obsada 350-380 ziaren/m2.


Leontino

 • Leontino odznacza się wysoką plennością, stabilnie plonuje na terenie całego kraju,
 • Odmiana o średniej długości słomy i o pięknym, długim kłosie,
 • Leontino charakteryzuje się dobrą odpornością na wyleganie i dobrą odpornością na  choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści oraz choroby podstawy źdźbła,
 • Posiada dobrą zimotrwałość, ocenioną na 4 (w skali 9),
 • Pszenżyto Leontino posiada nasiona o wysokiej masie 1000 ziaren, dobrym wyrównaniu i  niewielkim udziale pośladu,
 • Charakteryzuje się podwyższoną zawartością skrobi – duża przydatność w produkcji alkoholu,
 • Jest to odmianą wczesną, zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, wynosi 350 - 380 ziaren kiełkujących na  m2  (wysiew 160  - 180 kg/ha).


Mikado

 • Nowa odmiana półkarłowa o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Mikado bardzo dobrze plonuje na terenie całego kraju.
 • Pszenżyto o średniej wczesności i bardzo dobrej mrozoodporności.
 • Nasiona o bardzo dobrym wyrównaniu, dużej gęstości i niewielkim udziale pośladu.
 • Wykazuje dobrą odporność na choroby i dobrą odporność na porastanie ziarna
 • w kłosie.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 340-380 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-180 kg/ha. W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
 • Na gleby średniej jakości i dobreModerato

 • Odmiana pszenżyta ozimego o bardzo wysokiej plenności,
 • Z powodzeniem może być uprawiana na słabszych stanowiskach, ponieważ dobrze znosi zwiększone zakwaszenie gleby,
 • Termin kłoszenia i dojrzewania średnio wczesny,
 • Bardzo duża odporność na rdzę brunatną, mączniaka, rdzę źdźbłową,
 • Rośliny o tradycyjnej długości słomy (110cm),
 • Ziarno średniej grubości o podwyższonej zawartości białka, co sprawia, że jest szczególnie przydatne w żywieniu zwierząt,
 • Posiada dobrą mrozoodporność (5 w skali 9 stopniowej),
 • Ilość wysiewu 140-160kg/ha, obsada 320-350 ziaren/m2.

 

Trismart

 • Trismart odznacza się dobrą plennością. Stabilnie plonuje na terenie całego kraju,
 • Odmiana o średniej długości słomy i o średniej odporności na wyleganie,
 • Charakteryzuje się dość dobrą odpornością na choroby. Z uwagi jednak na podatność na rdzę brunatną zaleca się zastosowanie zabiegu fungicydowego przed kłoszeniem lub po wykłoszeniu i przekwitnieniu,
 • Posiada bardzo dobrą zimotrwałość,źNasiona o wysokiej masie 1000 ziaren i bardzo dobrym wyrównaniu,
 • Trismart jest odmianą wczesną,
 • Zalecana norma wysiewu: 360-380 kiełkujących ziaren na m kw(ca. 160-180 kg/ha). W przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

 

 Tomko

 • Doskonałe plonowanie,
 • Rośliny średniej wysokości,
 • Termin kłoszenia i dojrzewania średni,
 • Bardzo dobra odporność na wyleganie,
 • Bardzo wysoka mrozoodporność (6,5),
 • Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe,
 • Podwyższona zawartość białka w ziarnie,
 • Podwyższona tolerancja na okresowe niedobory wody,
 • Zalecana norma wysiewu 155-180 kg/ha.

Twingo

 • Nowa odmiana pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i bardzo dobrej odporności na wyleganie, polecana do intensywnej technologii uprawy,
 • Plonuje dobrze na obszarze całego kraju, szczególnie wysoko w rejonie centralnej, zachodniej i północno-zachodniej Polski,
 • Posiada bardzo dobrą zimotrwałość,
 • Twingo jest odmianą wczesną o bardzo dobrej zdolności krzewienia,
 • Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, choroby podstawy źdźbła i rynchosporiozę,
 • Ziarno tego pszenżyta jest grube, dobrze wyrównane, z niewielkim udziałem pośladu,
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha. w przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Wiarus

 • Bardzo wysoki potencjał plonowania,
 • Rośliny niskie (86 cm) o bardzo wysokiej odporności na wyleganie,
 • Bardzo wysoka mrozoodporność (6,5),
 • Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe,
 • Wysoka zawartość skrobi w ziarnie (54,8 % s.m.),
 • Podwyższona tolerancja na okresowe niedobory wody,
 • Zalecana norma wysiewu 150-170 kg/ha.