Pszenżyto jare

Kwalifikowany Materiał Siewny » Pszenżyto jare

 Dublet

 • Odmianę tę charakteryzuje niespotykana dotąd wśród odmian tego gatunku plenność.

 • Dublet należy do wcześnie kłoszących się i dojrzewających pszenżyt jarych.

 • Wykazuje dużą odporność na choroby a szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, rynchosporiozę oraz fuzariozę kłosów.

 • Ziarno Dubleta jest duże, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu.

 • Wykazuje się również wysoką liczbą opadania i podwyższoną zawartością białka, a także dużą gęstością w stanie zsypnym.

 • Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy.

 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 170-200kg/ha.

Milewo

 • Rejestracja 2008 r.

 • Najwyżej plonująca odmiana pszenżyta jarego w Polsce w latach 2011 i 2012.

 • Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.

 • Jedna z najwcześniejszych odmian.

 • Dobra odporność na choroby grzybowe.

 • Odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu alternatywnego (późną jesienią)