Pszenica ozima

Kwalifikowany Materiał Siewny » Pszenica ozima

Arkadia:

 • Pszenica jakościowa klasy A,
 • Odmiana wczesna, o dobrej odporności na wyleganie,
 • Arkadia charakteryzuje się dobrą odpornością na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę oraz odpornością na choroby podstawy źdźbła,
 • Dobra odporność na zakwaszenie gleby umożliwia uprawę na glebach słabszych,
 • Ziarno grube, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu,
 • Tolerancyjna na opóźniony siew,
 • Wysoka mrozoodporność (6 w skali 9 stopniowej)
 • Bardzo dobra zdolność krzewienia,
 • Wysiew 160-190 kg/ha, obsada 360-390 ziaren/m2, w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.


Bamberka:

 • Odmiana zarejestrowana w 2009 (Klasa A),
 • Bardzo wysoka plenność, ziarno czerwone o dużej masie 1000 nasion i  dobrym wyrównaniu,
 • Roślina charakteryzuje się szybkim wzrostem wiosną, wykorzystując wodę pozimową, co pozytywnie wpływa na jej potencjał plonotwórczy,
 • Jest odmianą niewysoką (93cm), średnio-wczesną, która posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia,
 • Odmiana toleruje obniżoną normę wysiewu, od 150kg/ha w siewie wczesnym do 200 kg/ha w siewie późnym,
 • Wysiew 180-200 kg/ha, obsada 380-400 ziaren/m2.


Bogatka:

 • Odmiana chlebowa,
 • Bardzo dobrze i stabilnie plonuje na terenie całego kraju,
 • Dobra mrozoodporność,
 • Dobra odporność na choroby, szczególnie na mączniaka, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów,
 • Grube ziarno, dobrze wyrównane o dużej MTZ,
 • Odmiana wcześnie kłosząca się i wcześnie dojrzewająca.


Muszelka:

 • Muszelka charakteryzuje się nadzwyczajną plennością na terenie całego kraju,
 • Posiada bardzo dobrą jakość technologiczną ziarna – grupa A/B,
 • Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania,
 • Przydatna do intensywnej technologii uprawy na glebach dobrych i  bardzo dobrych,
 • Niemniej jednak z uwagi na dużą wczesność może być z powodzeniem uprawiana również na słabszych stanowiskach,
 • Jest jedną z najkrótszych pszenic zarejestrowanych w Polsce, charakteryzuje się  dobrą odpornością na wyleganie,
 • Muszelka posiada dobrą odporność na porastanie ziarna w kłosie,
 • Odznacza się dobrą odpornością na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego oraz choroby podstawy źdźbła,
 • Odmiana dobrze zagęszczająca łan,
 • Wysiew 180-200kg/ha, obsada 380-400 ziaren/m2.


Jantarka:

 • Charakteryzuje się dobrą plennością we wszystkich rejonach uprawy pszenicy w Polsce. W porównaniu do innych pszenic ozimych szczególnie wysoko plonuje na glebach słabszych (klasy IVa, IVb). Dlatego też odmiana ta jest przydatna do uprawy przez rolników, którzy produkują pszenicę na gorszych stanowiskach.
 • Ważną cechą z punktu widzenia niższych wymagań glebowych jest duża tolerancja pszenicy Jantarka na zakwaszenie gleby.
 • Jantarka jest pszenicą chlebową, grupa A/B.
 • Jest to odmiana o średniej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie.
 • Ziarno o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.
 • Pszenica Jantarka posiada dobra odporność na choroby grzybowe.
 • Kolejną korzystną cechą jest  bardzo dobra zimotrwałość, zapewniająca bezpieczeństwo uprawy na terenie całego kraju.
 • Jantarka jest odmianą średnio późną.
 • Polecana na późne zasiewy.
 • Dobrze sie krzewi. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 360-400 ziaren kiełkujących na 1m kw. (ca. 180-190 kg/ha). W przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.


Legenda:

 • Odmiana jakościowa – grupa A, o bardzo dobrych parametrach młynarsko–piekarskich,
 • Rośliny średnio wysokie (około 105 cm) o dobrej odporności na wyleganie,
 • odmiana tolerancyjna na zakwaszenie gleby,
 • Odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie wysoko odporna na  mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła,
 • Bardzo dobra mrozoodporność – 6 w 9 stopniowej skali,
 • Termin kłoszenia i dojrzewania , średnio-wczesny.
 • Ziarno dorodne o bardzo dobrym wyrównaniu, bardzo wysokiej liczbie opadania, dużej zawartości białka i ilości glutenu,
 • Wysiew 180-200kg/ha, obsada 380-400 ziaren/m2.


Sailor:

 • Odmiana jakościowa – grupa A,
 • Średnio wczesna o rewelacyjnym plonowaniu we wszystkich rejonach kraju.
 • Bardzo dobra odporność na choroby szczególnie na choroby podstawy źdźbła i pleśń śniegową.
 • Sailor posiada grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu.
 • Rośliny średniej długości  i dobrej odporności na wyleganie.
 • Dobra zdolność krzewienia.
 • Wysoka zimotrwałość.
 • Odmiana idealna do późnych siewów po kukurydzy i burakach.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 360-400 kiełkujących ziaren na m2 (ca. 180-200 kg/ha). W przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.


Mewa:

 • Odmiana dająca wysokie plony na terenie całego kraju,
 • Cechuje się bardzo dobrą mrozoodpornością (6 w skali 9) i dobrą odpornością na  większość chorób,
 • Jest odmianą wcześnie dojrzewającą, przydatną do uprawiania na różnych rodzajach gleb,
 • Posiada duże, dorodne ziarno o wysokiej zawartości białka i glutenu dobrej jakości.
 • Ościsty kłos predysponuje odmianę do uprawy na terenach przyleśnych, gdzie rośliny narażone są na niszczenie przez zwierzynę,
 • Odmiana typu chlebowego, odpowiednia na cele młynarsko – piekarskie,
 • Wysokość roślin 98 cm,
 • Wysiew 180-220kg/ha, obsada 380-450 ziaren/m2.