Żyto

Kwalifikowany Materiał Siewny » Żyto

 

Dańkowskie Diament:

  • Odmiana o bardzo dobrej plenności, przydatna do uprawy na obszarze całego kraju.

  • Odmiana o dobrej zimotrwałości i zdrowotności.

  • Rośliny o średniej wysokości (142cm) i dobrej odporności na wyleganie.

  • Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie.

  • Średni termin kłoszenia i dojrzewania.

  • Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.

  • Wysiew 110-130kg/ha, obsada 350-380 ziaren/m2.