Żyto

Kwalifikowany Materiał Siewny » Żyto

Dańkowskie Diament

  • Odmiana o bardzo dobrej plenności, przydatna do uprawy na obszarze całego kraju,
  • Odmiana o dobrej zimotrwałości i zdrowotności,
  • Rośliny o średniej wysokości (142cm) i dobrej odporności na wyleganie,
  • Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie
  • Średni termin kłoszenia i dojrzewania,
  • Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby,
  • Ilość wysiewu 110-130kg/ha, obsada 350-380 ziaren/m2.